CAUSAPED�A

CausaPedia sosyal medya uygulamalarn da içeren olgu temelli mezuniyet sonras sürekli tp eitimi ortamdr.

CausaPedia birbiri ile birleik ve birbirini destekleyen iki ayr çerçeve barndrmaktadr. Bu çerçevelerden birincisi hakemli olgu sunumu dergisi, ikincisi ise bilgi paylam ortamdr.

CausaPedia Hakemli Olgu Sunumu Dergisi sadece elektronik ortamda yayn yapmaktadr. Makalelerin tam metinlerine derginin internet sayfas üzerinden ücretsiz olarak erimek mümkündür. Tbbn tüm branlarn kapsayan dergi, ylda tek say olarak çkmaktadr. Yl boyunca gelen ve deerlendirmeler sonucu kabul edilen makaleler derhal yayna konarak yl boyunca sürekli internet üzerinden bask yapmaktadr. Böylece yazarlarn makalenin yaynlanmas için bir sonraki sayy bekleme zorunluluunu ortadan kaldrmaktadr.

Açk eriimli elektronik yaynclk anlayna sahip olan CausaPedia'nn geleneksel dergilere göre üstünlükleri unlardr:

CausaPedia'nn geleneksel dergilerden en önemli farklarndan birisi de makalelere video eklenebilmesidir. Böylece olgu sunumlar ekil veya fotoraf ile birlikte video da kullanlarak zenginletirilebilmektedir. Bu durum CausaPedia'da özellikle beceri uygulamalarnn daha fazla yer bulmasn ve okuyucular tarafndan daha fazla izlenmesini salamaktadr.

CausaPedia'nn ikinci çerçevesi olan hakemsiz bilgi paylam ortam da, bir olgu sunumu olamayacak kadar sk görülen ama yine de özellikle asistan ve yeni uzmanlarn dikkat etmeleri gereken klinik tecrübelerin paylald bir ortam salamaktadr. Bu çerçevede özellikle görseller ve videolarla desteklenen eitim malzemeleri sürekli tp eitimine katkda bulunmaktadr. Bu malzemeler hem bireysel eitimde hem de konferans, bildiri, örenci veya asistan dersi gibi kitlesel sunumlarda kullanlabilmektedir.

Her iki ortam da sosyal medya uygulamalarn içerdiinden yazarlar ve okuyucular arasnda karlkl etkileim mümkün olabilmektedir. Bu sayede CausaPedia kullanclar görülerini karlkl olarak rahatça paylaabilecekleri bir ortama sahiptirler.

CausaPedia ayn zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal konular da içinde barndran bir ortama sahiptir


Ayrntl bilgi için : causapedia.com
Tm giriimlere ulamak iin tklaynz.
© Copyright 2017 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.