e-CRF e-CRF uygulamaları aşağıdaki çalışmalar için amaç ve kapsama uygun olarak online ve online uygulama ile veri senkronizasyonu yapacak şekilde offline olarak hazırlanmaktadır. 
  • Epidemiyolojik Veri Toplama Çalışmaları
  • İzlem Çalışmaları
  • Klinik Araştırmalar
  • Hasta Kayıt ve Takip Çalışmaları

Hizmetler
  • Çalışmanın amacı ve hedeflenen sonuca uygun altyapının belirlenmesi için fizibilite ve analiz çalışması
  • Verilerin sınıflandırılması
  • Uygulama geliştirme
  • Validasyon Hizmetleri
  • Uygulama kullanımı ile ilgili son kullanıcı eğitimi ve kullanım kılavuzu e-Öğrenme kursu
  • Barındırma, teknik destek ve yardım masası hizmetleri
Özellikler
  • Modüler Yapı; Veri toplama ve analiz uygulamaları bileşen bazlı ve modüler yapıda geliştirilmektedir.
  • Rol Tabanlı; Uygulamalar rol tabanlı ve her role atanmış farklı yetkiler doğrultusunda hazırlanmaktadır.
  • Güvenlik; Kullanıcı hesap bilgileri şifrelenmiş olarak tutulur. Yetkilendirilmemiş kullanıcı girişleri izlenir ve kısıtlar doğrultusunda hesaplar kilitlenir. 
  • Kullanıcı Logları; kullanıcıların uygulama üzerinde ki tüm  hareketleri (veri giriş, veri düzenleme, silme, v.b.) tarihleri ile birlikte veritabanında tutulur.
  • Standartlara Uygun Çıktılar; Veritabanında yer alan verilerin XML, Text, CSV formatında çıktısının alınması sağlanır. 
 
Standartlar
GxP kurallarına uygun olarak uygulamalar hazırlanmaktadır. 

Yazılımın geliştirilme ve test süreci valide edilmektedir.
© Copyright 2017 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.