e-CRF e-CRF uygulamaları aşağıdaki çalışmalar için amaç ve kapsama uygun olarak online ve online uygulama ile veri senkronizasyonu yapacak şekilde offline olarak hazırlanmaktadır. 
 • Epidemiyolojik Veri Toplama Çalışmaları
 • İzlem Çalışmaları
 • Klinik Araştırmalar
 • Hasta Kayıt ve Takip Çalışmaları

Hizmetler
 • Çalışmanın amacı ve hedeflenen sonuca uygun altyapının belirlenmesi için fizibilite ve analiz çalışması
 • Verilerin sınıflandırılması
 • Uygulama geliştirme
 • Validasyon Hizmetleri
 • Uygulama kullanımı ile ilgili son kullanıcı eğitimi ve kullanım kılavuzu e-Öğrenme kursu
 • Barındırma, teknik destek ve yardım masası hizmetleri
Özellikler
 • Modüler Yapı; Veri toplama ve analiz uygulamaları bileşen bazlı ve modüler yapıda geliştirilmektedir.
 • Rol Tabanlı; Uygulamalar rol tabanlı ve her role atanmış farklı yetkiler doğrultusunda hazırlanmaktadır.
 • Güvenlik; Kullanıcı hesap bilgileri şifrelenmiş olarak tutulur. Yetkilendirilmemiş kullanıcı girişleri izlenir ve kısıtlar doğrultusunda hesaplar kilitlenir. 
 • Kullanıcı Logları; kullanıcıların uygulama üzerinde ki tüm  hareketleri (veri giriş, veri düzenleme, silme, v.b.) tarihleri ile birlikte veritabanında tutulur.
 • Standartlara Uygun Çıktılar; Veritabanında yer alan verilerin XML, Text, CSV formatında çıktısının alınması sağlanır. 
 
Standartlar
GxP kurallarına uygun olarak uygulamalar hazırlanmaktadır. 

Yazılımın geliştirilme ve test süreci valide edilmektedir.
© Copyright 2024 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.