Asistan KarnesiTıpta uzmanlık eğitimi alan asistanların, uzmanlık eğitimi süresi boyunca gerçekleştirdikleri tüm girişim ve bilimsel etkinliklerin takip edilmesi ile asistan durumunun tespit edilmesi ve gerçekleştirilen tüm aktivitelerin verimliliğinin ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi sağlanmaktadır.

Tüm süreçlerin eğitim alan ve eğitim veren tarafından geribildirimler ile beslenmesi sayesinde  süreçlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimleri boyunca alanlarında ve iç / dış rotasyonlarda gerçekleştirdikleri tüm eğitsel etkinlikleri, işlem ve girişimleri güncel olarak kaydetmeleri sağlanarak, kurum yetkililerinin izleme / onay / rapor süreçlerini yürüteceği bir web platformu sağlanmaktadır. 

Asistan Karnesi çözümü için kullanılmakta olan e-Logbook ürünümüz, kurum gereksinimlerine özgü uyarlanamabilme yeteğine sahip, esnek, bileşen ve rol tabanlı bir uygulamadır.
© Copyright 2024 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.